อุณหภูมิ-อายุและไซส์ของกุ้งเครฟิช


- สาย P อุณหภูมิเลี้ยง26-30องศา เลี้ยงได้ดีมาก เพาะได้ ถ้าเลี้ยงเย็นอุณหภูมิ 22-25องศา จะนอนอย่างเดียวเลย (จำศีล)
- สาย C อินโด เลี้ยงเย็นอุณหภูมิ22-25องศา 
- เลี้ยงได้ดีมาก เลี้ยงธรรมดาก็ได้อุณหภูมิเลี้ยง26-29องศา

- สาย C เดสทรัคเตอร์ เลี้ยงเย็นอุณหภูมิ22-25องศา 
- เลี้ยงธรรมดาก็ได้อุณหภูมิเลี้ยง26-30องศา
อายุของเดสทรัคเตอร์ 
- เดสทรัคเตอร์อายุ  4 - 6เดือน  จะได้ไซส์ 4.0 - 4.5นิ้ว
- เดสทรัคเตอร์อายุ  6 - 9เดือน  จะได้ไซส์ 4.5 - 5.0นิ้ว
- เดสทรัคเตอร์อายุ  9-12เดือน  จะได้ไซส์ 5.0 - 5.5นิ้ว
- เดสทรัคเตอร์อายุ  12-18เดือน จะได้ไซส์ 5.5- 6.0นิ้ว

- สาย C บลูเพิร์ล เลี้ยงเย็นอุณหภูมิเลี้ยง22-25องศา เลี้ยงได้ดีมาก
- บลูเพิร์ลเลี้ยงเย็น จะเดิน จะโชว์ตัว สีน้ำเงินจะเข้ม 
- ถ้าเลี้ยงธรรมดาก็ได้อุณหภูมิเลี้ยง26-29องศา 
- บลูเพิร์ลเลี้ยงน้ำธรรมดา เลี้ยงได้แต่โตช้ากว่าเลี้ยงน้ำเย็น สีจะออกสีฟ้า
- อายุของบลูเพิร์ล จากการเลี้ยงบลูเพิร์ลที่อุณหภูมิ22-28องศา
- บลูเพิร์ลอายุ  8-12เดือน จะได้ไซส์3.0 - 3.5นิ้ว
- บลูเพิร์ลอายุ12-16เดือน จะได้ไซส์3.5 - 4.5นิ้ว
- บลูเพิร์ลอายุ16-22เดือน จะได้ไซส์4.5 - 5.0นิ้ว
- บลูเพิร์ลอายุ22-28เดือน จะได้ไซส์5.0 - 5.5นิ้ว
- บลูเพิร์ลอายุ28-36เดือน จะได้ไซส์5.5 - 6.0นิ้ว
- บลูเพิร์ลอายุ36-42เดือน จะได้ไซส์ุ6.0 - 6.5นิ้ว

- บลูล็อบ กุ้งก้ามแดง จะเลี้ยงเย็นก็ได้อุณหภูมิเลี้ยง22-25องศา
- เลี้ยงธรรมดาก็ได้อุณหภูมิเลี้ยง26-32องศา
- บลูล็อบเตอร์อายุุ  4 -6เดือน จะได้ไซส์ 4.0 - 5.0นิ้ว
- บลูล็อบเตอร์อายุ  8 -9เดือน จะได้ไซส์ 5.0 - 6.0นิ้ว
- บลูล็อบเตอร์อายุ10-12เดือน จะได้ไซส์ 6.0 - 8.0นิ้ว
- บลูล็อบเตอร์อายุ16-18เดือน จะได้ไซส์ 8.0 - 10นิ้ว

เปรียบเทียบไซส์และอายุของกุ้งเดสทรัคเตอร์ บลูเพิีร์ล และบลูล็อบกุ้งก้ามแดง
- บลูล็อบเตอร์  อายุ 4-6เดือน    จะได้ไซส์ 4.0 - 5.0นิ้ว
- เดสทรัคเตอร์ อายุ 4-6เดือน    จะได้ไซส์ 4.0 - 5.0นิ้ว
- บลูเพิร์ล       อายุ 16-22เดือน จะได้ไซส์ 4.5 - 5.0นิ้ว
- แหล่งที่มาทั้งสามสายพันธุ์ เป็นกุ้งเครฟิชที่มาจากออสเตรเลีย

หมายเหตุ เครฟิชที่เลี้ยงน้ำเย็นสีจะสวยมาก..กว่าเลี้ยงน้ำธรรมดา
อุณหภูมิ-อายุและไซส์ของกุ้งเครฟิช อุณหภูมิ-อายุและไซส์ของกุ้งเครฟิช Reviewed by CRAYFISH KHONKAEN on 03:02:00 Rating: 5
loading...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.