วิธีคัด พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ กุ้งก้ามแดง


วิธีที่ 1 
- โดยจะเริ่มจาก การอนุบาลลูกกุ้งไซต์ลงเดิน เลี้ยง 30-45 วัน จะได้ลูกกุ้ง 1 นิ้วขึ้นไป
- คัดขนาด ถ้าตัวไหนขนาดมากกว่า 2 นิ้ว จะแยกไว้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือเอาลงบ่อเพื่อจะทําเป็นกุ้งเนื้อ
- หลังจากที่คัดลูกกุ้ง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไปแล้ว ขุนต่ออีก3-4 เดือน ก็มาคัดขนาดอีกรอบ ถ้ากุ้งตัวไหนขนาดมากกว่า 4นิ้ว คัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ที่เหลือลงบ่อขุนเตรียมเป็นกุ้งเนื้อต่อไป
วิธีที่ 2
- เริ่มแรกอนุบาลลูกกุ้งลงเดิน 30-45 วัน จะได้ลูกกุ้ง 1-1.5 นิ้ว
- แล้วนําไปลงบ่อขุนอีกทีเป็นระยะเวลา 3 เดือนกุ้งจะได้ขนาด 4 นิ้วโดยประมาณ
- แล้วมาคัดเพศกุ้ง เพศเมียอาจจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ ส่วนตัวผู้อาจจะแบ่งไว้ทําพ่อพันธุ์ส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไว้ขุนเป็น กุ้งเนื้อ
     ต่อไป สําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย อาจจะเริ่มจาก ซื้อพ่อแม่พันธุ์ มาแล้วเพาะพันธุ์ลูกกุ้งไปเสียก่อนเพราะ กุ้งก้ามแดงสามารถไข่ได้ตลอดทั้งปี พอเริ่มมีลูกกุ้งมากขึ้นแล้วค่อย ขยับขยายทําบ่อเพื่อขุนด้วยกําลังของตนเอง

วิธีคัด พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ กุ้งก้ามแดง วิธีคัด พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ กุ้งก้ามแดง Reviewed by กุ้งเครฟิช กุ้งก้ามแดง on 22:02:00 Rating: 5
loading...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.