การอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง


     การอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดงเวลาผ่านไป 30-45 วัน หลังจากที่ลูกกุ้งลงจากท้องแม่หมดแล้ว ลูกกุ้งก็จะมีขนาด 0.3-0.5 ซม. กุ้งก้ามแดงแรกเกิด หรือเรียกอีกอย่างว่า กุ้งลงเดินนั้นจะเป็นกุ้งที่อ่อนแอมาก หลังจากลงเดินแล้วเขาจะจับกันเป็นก้อนๆ เราควรที่จะหาที่ให้เขาเกาะ ไม่ให้เขาเกาะกันเองเพราะอาจจะทําให้กุ้งตัวที่เล็กกว่า โดนจับกินได้
    อาหารสําหรับลูกกุ้งลงเดินนี้ก็ควรเป็นอาหารผง อาจจะเสริมด้วยไข่แดงด้วยก็ได้ บ่อที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะมีที่หลบอีกเช่นกัน เช่น ท่อ PVC หลอด สแลน ตาข่าย เป็นต้น และถ้าจะให้ดีควรใส่ พืชน้ําลงไปด้วยเพราะเป็นทั้งอาหารว่างให้ลูกกุ้งได้แทะเล่นยามว่าง แล้วก็ยังเป็นที่หลบภัยชั้นดีอีกด้วย
     สถานที่เลี้ยงกุ้งลงเดินนี้ สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ แต่ควรเป็นที่ที่น้ําไม่ลึกมาก ปริมาณน้ําควรจะอยู่ที่ 10-30 ซม. ให้ลูกกุ้งสามารถปีนขึ้นมาที่ผิวน้ําได้เพื่อหายใจ
     การลอกคราบเป็นขั้นตอนที่สําคัญใน การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟีช เพราะแสดงถึงขนาดลําตัวที่โตมากขึ้น ซึ่งลูกกุ้งจะลอกคราบเดือนละครั้ง โดยมีระยะห่างในการลอกคราบแต่ละครั้งจะยาวนานขึ้นเมื่อกุ้งเจริญเติบโตขึ้น และเมื่อกุ้งเครย์ฟิชโตเต็มที่จะลอกคราบเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในการลอกคราบแต่ละครั้ง กุ้งเครย์ฟิชจะมีลําตัวนิ่มและอ่อนแอมาก จึงต้องหาที่ปลอดภัยสําหรับหลบซ่อนและค้อนข้างอยู่นิ่งๆ ประมาณ 2-3 วัน จนกว่าเปลือกจะแข็งเป็นปกติ
     อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ากุ้งเครย์ฟิชกําลังลอกคราบ ไม่ควรรบกวน เพราะอาจทําลายความต่อเนื่องของกระบวนการลอกคราบได้ หากกุ้งเครย์ฟิชตกใจอาจทําให้การลอกคราบไม่สมบูรณ์เต็มที่ โดยชิ้นส่วนของเปลือกชุดเก่ายังติดอยู่บริเวณก้าม ในขณะที่เปลือกชุดใหม่เริ่มแข็งตัว อาจทําให้เกิดความผิดปกติได้ อาทิ มีเปลือกสองชั้นทับกัน หรือก้ามบิดเบี้ยวผิดรูปได้

ระยะเวลาในการเลี้ยง
- ไข่-ลงเดิน ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน (อาจจะเพิ่มไปอีก15 วันในกรณีที่แม่พันธุ์ที่ไม่แข็งแรง) 
- ลงเดิน-1 นิ้ว  ระยะเลาเลี้ยงประมาณ 30-45 วัน
- 1 นิ้ว-4,5 นิ้ว ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือน ให้อาหาร1 มื้อตอนเย็น (เป็น Size พ่อแม่พันธุ์,และ Size กุ้งเนื้อที่ตลาดต้องการ)

หมายเหตุ ปัจจุบันมีการเป่าลมให้ไข่ที่แม่ไข่สลัดออกมา เราสามารถเก็บไข่นั้นมาเข้าเครื่องเป่าลมอนุบาลต่อ เพื่อให้ไข่เจริญเติบโตเป็นตัวได้
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง การอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง Reviewed by ไม่ระบุชื่อ on 03:26:00 Rating: 5
loading...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.